FUNGICIDAI

Azoksistrobinas 250 g/l
Produkto forma: suspoemulsija (SE)
Norma: 0,8 - 1,0 l/ha
BOLID 250 SE – fungicidas, skirtas žieminių kviečių, žieminių kvietrugių, vasarinių miežių, žieminių rapsų ir cukrinių runkelių apsaugai nuo grybinių ligų. Javuose efektyvus nuo kviečių dryžligės, lapų septoriozės, rinchosporiozės, tinkliškosios dryžligės, rūdžių. Rapsuose efektyvus nuo sklerotinio ir pilkojo puvinių, juodosios dėmėtligės. Cukriniuose runkeliuose efektyvus nuo rudmargės, baltulių, miltligės.
BOLID 250 SE turi stiprų žalinimo efektą. Rekomenduojama naudoti mišiniuose su kitais fungicidais arba vieną.

Azoksistrobinas 250 g/l
Produkto forma: suspoemulsija (SE)
Norma: 0,8 - 1,0 l/ha
MAKLER 250 SE – fungicidas, skirtas žieminių kviečių, žieminių kvietrugių, vasarinių miežių, žieminių rapsų ir cukrinių runkelių apsaugai nuo grybinių ligų. Javuose efektyvus nuo kviečių dryžligės, lapų septoriozės, rinchosporiozės, tinkliškosios dryžligės, rūdžių. Rapsuose efektyvus nuo sklerotinio ir pilkojo puvinių, juodosios dėmėtligės. Cukriniuose runkeliuose efektyvus nuo rudmargės, baltulių, miltligės.

MAKLER 250 SE turi stiprų žalinimo efektą. Rekomenduojama naudoti mišiniuose su kitais fungicidais arba vieną.