HERBICIDAI

Diflufenikanas 500 g/l
Produkto forma: koncentruota suspensija (SC)
Norma: 0,24 l/ha

ADIUNKT 500 SC / SAPER 500 SC – herbicidas skirtas naikinti dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles žieminių kviečių ir žieminių kvietrugių pasėliuose rudenį. Herbicidas naudojamas BBCH 14 - 23 tarpsniuose. Siekiant efektyviai sunaikinti ir vienaskiltes piktžoles rekomenduojama maišyti su herbicidu CEVINO 500 EC / INKER 500 EC.

Flufenacetas 500 g/l
Produkto forma: koncentruota suspensija (SC)
Norma: 0,24 - 0,35 l/ha
CEVINO 500 SC / INKER 500 SC – dirvinio veikimo herbicidas, skirtas dygstančių ir sudygusių vienaskilčių ir kai kurių dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių kviečių pasėliuose rudenį. Ypač efektyvus nuo tokių vienaskilčių piktžolių kaip dirvinė smilguolė ir vienmetė miglė. Herbicidas naudojamas BBCH 00 - 20 tarpsniuose. Siekiant efektyviai sunaikinti ir dviskiltes piktžoles rekomenduojama maišyti su herbicidu ADIUNKT 500 SC / SAPER 500 SC.

Kvizalofop-P-etilas 50 g/l
Produkto forma: koncentruota emulsija (EC)
Norma: 0,75 - 2,0 l/ha
JENOT PLUS 50 EC – sisteminio veikimo herbicidas, naudojamas paprastojo varpučio, javų pabirų ir kitų vienaskilčių piktžolių (išskyrus vienmetę miglę) naikinimui žieminių ir vasarinių rapsų, pašarinių ir cukrinių runkelių, bulvių, žirnių, pupų, morkų ir kanapių pasėliuose.

Fluroksipiras 200 g/l
Produkto forma: koncentruota emulsija (EC)
Norma: 0,6 l/ha
HERBISTAR 200 EC – sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminių kviečių, žieminių kvietrugių ir žieminių rugių pasėliuose. Efektyvus nuo vijoklinio pelėvirkščio, daržinės žliūgės, kibiojo lipiko, trikertės žvaginės ir kitų dviskilčių piktžolių. Herbicidas naudojamas BBCH 26 - 32 tarpsniuose. Puikiai tinka mišiniuose su kitais herbicidais arba naudojamas vienas.

Fenoksaprop-P-etilas 110 g/l
Produkto forma: koncentruota emulsija (EC)
Norma: 0,7 l/ha
HERBOS 110 EC yra sisteminis herbicidas, skirtas naikinti vienmetėms vienaskiltėms piktžolėms žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose kvietrugiuose. Efektyvus nuo dirvinės smilguolės, tuščiosios avižos, pelinio pašiaušėlio, paprastosios rietmenės, svidrės, šerytės. Naudojimo laikas BBCH 20 - 31.

Florasulamas 100 g/l
Produkto forma: koncentruota suspensija (SC)
Norma: 0,05 l/ha
RASSEL 100 SC - sisteminis herbicidas, skirtas sudygusioms vienmetėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose ir žieminiuose kvietrugiuose. Efektyvus nuo kibiojo lipiko, ramunių, rapsų pabirų, garstuko, svėrės, vijoklinio pelėvirkščio, dirvinės čiužutės ir kitų dviskilčių piktžolių. Naudojimo laikas žieminiuose kviečiuose BBCH 13 - 31, žieminiuose kvietrugiuose BBCH 24 - 31.

Tribenuronmetilas 500 g/kg
Produkto forma: vandenyje tirpios granulės (SG)
Norma: 15 - 22,5 g/ha
TRISTAR 50 SG - sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti dviskiltes piktžoles žieminių kviečių, žieminių kvietrugių ir vasarinių miežių pasėliuose. Efektyvus nuo rugiagėlės, rapsų pabirų, baltosios balandos, dirvinės čiužutės, trikertės žvaginės, daržinės žliūgės, ramunių ir kitų dviskilčių piktžolių. Naudojimo laikas žieminiuose kviečiuose ir kvietrugiuose BBCH 30 - 39, vasariniuose miežiuose BBCH 20 - 31. Siekiant geresnio efektyvumo, ypač nuo kibiojo lipiko ar ALS herbicidams atsparumą turinčios daržinės žliūgės rekomenduojama TRISTAR 50 SG maišyti su HERBISTAR 200 EC.

Natrio metiljodosulfuronas 100 g/l
Produkto forma: aliejinė dispersija (OD)
Norma: 0,1 l/ha
YODO 100 OD – sisteminio, atrankinio veikimo, sulfonilurėjos cheminės grupės herbicidas, skirtas dviskilčių ir kai kurių vienaskilčių piktžolių naikinimui žieminių kviečių, žieminių rugių, žieminių kvietrugių pasėliuose. Efektyvus nuo dirvinės smilguolės, tuščiosios avižos, miglės, svidrės, raudonžiedės notrelėsm kibiojo lipiko, rapsų pabirų, ramunių, dirvinės čiužutės, trikertės žvaginės ir kitų piktžolių. Naudojimo laikas BBCH 20 - 30. Galima maišyti su kitais herbicidais, turinčiais skirtingo veikimo mechanizmus.

Pikloramas 300 g/l
Produkto forma: koncentruota suspensija (SC)
Norma: 0,078 l/ha

ZORRO 300 SL – sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminių rapsų pasėliuose. Efektyvus nuo kibiojo lipiko, daržinės žliūgės, ramunės, usnies, rugiagėlės. Naudojimo laikas BBCH 30 - 50. Rapsuose rekomenduojama maišyti su MAJOR 300 SL.